Výměna poskytovatele služby moderace obsahu

Pro firmu Avedya jsme integrovali službu vzdálené moderace uživatelského obsahu. Dalšími úkoly byly deployment aplikace a oprava chyb v prezentační a business vrstvě.

Každý uživatelský obsah je před zveřejněním poslán ke schválení (moderaci) a je zveřejněn až poté, kdy moderátor rozhodne o jeho korektnosti.

Naše práce spočívala v integraci služby vzdálené moderace s existující aplikací firmy Avedya. Provedli jsme komplexní analýzu stávajícího stavu aplikace a zjistili všechny podrobnosti o službě vzdálené moderace. Dalším krokem bylo navrhnout nejvhodnější způsob integrace. Naším úkolem bylo také navrhnout testovací prostředí a způsob testování jednotlivých případů užití. Dohlíželi jsme také na release do produkce a chování systému v prvních několika dnech.

Použité technologie

  • J2EE (Servlet API)
  • XML
  • MySql

Reference