Nové internetové stránky Nemocnice Tábor a. s.

Předmětem této zakázky bylo navrhnout a vytvořit nové stránky pro Nemocnici Tábor a. s. (www.nemta.cz) a převedení obsahu stávajících stránek do nové struktury.

Základními požadavky na zpracování nových stránek nemocnice byly:

 • Jednoduchost a přehlednost stránek.
 • Možnost správy struktury a obsahu stránek v administraci.
 • Propojení s Nemocničním informačním systémem.
 • Udržení jednotného vzhledu napříč webem ale zároveň dostatečná svoboda upravovat strukturu i obsah stránek.
 • Jemné nastavení práv administrátorů až na úroveň jednotlivých oddělení nemocnice.
 • Zamezení duplikování informací. Všechny informace jsou uloženy na jediném místě tak, aby se změna těchto informací projevila na všech stránkách.
 • Možnost fulltextového vyhledávání.

Informace prezentované na stránkách nemocnice lze rozdělit do těchto skupin:

 • Obecné informace (např. stránka O nemocnici)
 • Informace o odděleních nemocnice a jejich částí.
 • Ordinační a návštěvní hodiny.
 • Kontakty.
 • Informace o personálu a zařazení.

Nové stránky nemocnice jsou sestaveny z výše uvedených částí. Například hlavní stránka oddělení nemocnice vypadá takto:

Bloky informací označené zeleným okrajem pochází z informačního systému nemocnice. Jedná se o:

 1. Kontakt.
 2. Personál.
 3. Automatické menu oddělení nemocnice.

Oblasti orámované fialovou barvou lze spravovat v administraci. Jsou to:

 1. Seznam článků přiřazených k oddělení.
 2. Informace o oddělení.

Automaticky generované menu obsahuje jen položky, které mají pro dané oddělení nemocnice smysl. Např. polozky „Ambulance“ a „Ordinační hodiny“ se zobrazí pouze pokud oddělení nemocnice obsahuje alespoň jednu ambulanci. Podobné pravidlo platí pro položku „Lůžková část“, kterou zobrazujeme jen pokud je v oddělení alespoň jedna lůžková část.

Díky rozdělení typů informací lze sestavovat speciální dynamické stránky. Například stránku obsahující ordinační hodiny všech ambulancí jednoho oddělení nebo seznam všech pohotovostí v nemocnici.

Integrace s Nemocničním informačním systémem

Jako způsob propojení s informačním systémem nemocnice jsme zvolili systém importů dat. Administrátor provede export dat z informačního systému nemocnica a následně tato data naimportuje do systému stránek pomocí administrace.

Z informačního systému nemocnice čerpáme tyto informace:

 • Seznamy oddělení nemocnice a jejich částí.
 • Seznamy personálu a jejich zařazení.
 • Kontakty.

V budoucnu chceme k těmto informacím připojit informace o počtu lůžek v jednotlivých částích oddělení nemocnice a další pro pacienty zajímavé údaje.

Použité technologie

 • PHP 5.2.10
 • Zend Framework 1.9
 • MySQL 5
 • Texy