Školení

Školíme ve dvou základních oblastech – PHP a Java. Školení vedou zkušení programátoři, kteří jsou prověření praxí a kromě programování mají rádi i zpětnou vazbu a komunikaci s lidmi.

Školení OOP v PHP
V tomto kurzu PHP se seznámíme s objektovým programováním. Povíme si o nových vlastnostech PHP5, o termínech jako zapouzdření, dědičnost, návrhové vzory. Účastníci kurzu PHP se dále seznámí s regulárními výrazy a jejich použití v PHP.
Školení Zend Framework
Jednodenní školení Zend Frameworku. Na tomto školení se seznámíme s populárním Zend Frameworkem. Školení je vhodné pro programátory se znalostí objektově orientovaného programování v PHP.
Školení Spring Framework
Naši programátoři mají se Springem velmi dobré zkušenosti. Spring nám pomohl zpřehlednit strukturu našich Java aplikací, zlepšil testovatelnost a podstatně urychlil vývoj. Díky Springu je organizování aplikací do vrstev a komponent hračka.