VašeČočky.cz

VašeČočky.cz jsou internetový obchod s kontaktními čočkami. Jedná se o pilotní projekt našeho řešení pro internetové obchody ItPlace Eshop. Na starost jsme měli kompletní vývoj projektu.

VašeČočky.cz používají všechny moduly dostupné v ItPlace Eshop. Všechny moduly byly neustále vylepšovány díky zpětné vazbě od provozovatele eshopu firmy Maternia, která velmi pečlivě reprodukuje i připomínky samotných zákazníků.

Projekt VašeČočky.cz – www.vasecocky.cz byl spuštěn začátkem února 2008 a od doby svého vzniku se stal významným dodavatelem kontaktních čoček koncovým zákazníkům. Dosáhl toho díky kombinaci vynikajících cen, přehledných stránek a výbornému servisu.

Při jeho návrhu jsme si kladli za cíl navrhnout snadno ovladatelný internetový obchod s množství funkcí s velkou přidanou hodnotu pro zákazníka.

V současnosti ItPlace zajišťuje online marketing, údržbu a rozvoj systému.